6110 Sherry Ln

دالاس، تگزاس 75225

افشای نتایج جراحی زیبایی بینی برای بیمار زیبا!

این خانم جوان زیبا وارد خانه شده و می خواهد قوز بینی خود را برطرف کند تا بیشتر مناسب صورتش باشد. دکتر تولدو محصول تمام شده را فاش می کند!