6110 Sherry Ln

دالاس، تگزاس 75225

مطابق دستور فرماندار ابوت GA-15 ، ما اکنون قادر به از سرگیری جراحی های انتخابی سرپایی هستیم. ما در هنگام دیدن بیماران قبل از عمل و بعد از عمل در مطب ما به دنبال دستورالعمل های CDC خواهیم پرداخت.

برای به حداکثر رساندن امنیت بیمار و کارکنان از شما می خواهیم:

لطفاً ماسکی را که خودتان دارید وارد کنید از خانه بیاور. شما می خواهید نه اگر ماسکی ندارید برای خدمات پذیرش شوید.

لطفا وارد شوید به موقع برای قرار ملاقات شما شما اراده اگر زودتر و خودت هستید باید در ماشین خود صبر کنید ممکن است اگر دیر کردید برای خدمت پذیرفته می شوید.

لطفا نکن همراهان غیر ضروری را به مشورت / رویه / خدمات خود بیاورید. بچه ها مجاز نخواهند بود تا شما را در امکانات ما همراهی کنند.

جراحی / بیماران لیزر ممکن است یک همراه را برای دریافت دستورالعمل های مراقبت های بعدی و سوار شدن به خانه به همراه آورد. آنها نخواهد شد مجاز است در حالی که تحت معالجه قرار گرفتید در اتاق انتظار ما صبر کنید.

به محض ورود شما از طرف کارمندان ما اسکن دما انجام می شود. اگر درجه حرارت شما بیش از 99.6 درجه باشد ، شما با مهربانی از شما خواسته می شود تا دوباره تنظیم کنید.

به روزرسانی های دولت های محلی و ایالتی می توانند این وضعیت را در هر زمان تغییر دهند. در این میان ، ایمن باشید و سالم بمانید.

خالصانه،

جورج A. تولدو ، دکتر