6110 Sherry Ln

دالاس، تگزاس 75225

تیم ما - کادر جراحی و جبهه

با تیم Highland Park ما ملاقات کنید

استر

استر - مدیر تمرین

استر بیش از 20 سال به عنوان مدیر دفتر ما خدمت کرده است و برای کمک به عملکرد ما در اجرای یکنواخت و کارآمد برای اطمینان از رضایت بیمار ضروری است.


کینتین

امی - مدیر پرستاری

به عنوان یک پرستار ثبت نام شده ، ایمی به دکتر تولدو کمک می کند تا از بیماران جراحی مرکز جراحی پلاستیک Highland Park ما مراقبت کند و مدیر پرستاری ماست.


لورن

لورن - مدیر تجارت

لورن در نقش خود به عنوان مدیر كسب وكار ما ، بر اجرای روزانه امور مالی در محل ما نظارت می كند تا مطمئن شود نیازهای بیمار برآورده می شود.


سیلویا

سیلویا - تکنسین جراحی ، هماهنگ کننده بیمار

سیلویا بیش از 15 سال به عنوان تکنسین جراحی ما خدمت کرده است. او در طول عمل جراحی در مرکز جراحی سرپایی دارای مجوز دولتی به دکتر تولدو کمک می کند. وی همچنین به نیازهای قبل از عمل و بعد از عمل بیماران ما اهمیت می دهد.


امی

Erin، RN - ثبت نام پرستار

به عنوان یک پرستار ثبت نام شده ، ارین با مراقبت از بیماران جراحی مرکز جراحی پلاستیک Highland Park ، به دکتر تولدو کمک می کند.


جولیا

جولیا ، RN - مدیر تضمین کیفیت

به عنوان یک پرستار ثبت نام شده ، جولیا به دکتر تولدو کمک می کند تا از بیماران جراحی مرکز جراحی پلاستیک Highland Park ما مراقبت کند و مدیر تضمین کیفیت ما است.


داود

دیوید جکسون ، دکتر - بیهوشی

با تمرکز بر ایمنی و مدیریت درد بیمار ، متخصص بیهوشی ما ، دکتر دیوید جکسون ، طی کل مراحل و همچنین در مراحل اولیه بهبودی ، بیماران را تحت نظر قرار می دهد.

* نتایج فردی تضمین نمی شود و ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد. تصاویر ممکن است شامل مدل باشند.